روز دوم رویداد رج، با حضور خانم مریم تکافی به عنوان اولین استاد آغاز شد.

دیدگاه ها غیرفعال است