خوراکیان
خوراکیان

در آخرین روز از رویداد رج، جناب آقای نصر پور، مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی به این رویداد آمد و با شرکت کنندگان و اساتید دیدار کرد.

دیدگاه ها غیرفعال است