ویدئویی از نخستین برگزاری رویداد رج، با حضور استاد سید احمد موسوی صمدی؛ با موضوع جریان‌سازی در شبکه های اجتماعی.

دیدگاه ها غیرفعال است