ویدئویی از برگزاری رویداد رج، با حضور استاد سید حسن موسوی فرد، با موضوع مسئله‌یابی در میان سوژه های محلی.

دیدگاه ها غیرفعال است