ویدئویی از برگزاری رویداد رج، با حضور استاد؛ محمد دلاوری در کارخانه نوآوری مشهد.

دیدگاه ها غیرفعال است