مهدی ابراهیمی در رویداد رج

مهدی ابراهیمی در رویداد رج


مهدی ابراهیمی معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد: توسعه بدون مشارکت مردم ثمری ندارد.

در نشست کارشناسی به بهانه برگزاری رویداد رج، میزبان مهدی ابراهیمی معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد بودیم تا درباره ضرورت تقویت و حمایت از رسانه های محله ای گفتگو کنیم.

مهدی ابراهیمی در رویداد رج

مهدی ابراهیمی، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد در این نشست مطرح کرد: برخی گمان می کنند محله یک جغرافیا است. محله در حقیقت یک مفهوم معنادار است و هنوز در ادبیات مردم به طور کامل این مفهوم و کاردکردهای آن وجود دارد. برای مثال وقتی هنوز روضه های خانگی به عنوان شبکه ی وسیع ارتباط بانوان با مجموعه های عمومی وجود دارد مشخص می شود که مفهوم محله زنده است.

اخیرا خیلی از افراد درگیر کلمه و واژه ی «محله» شده اند و برخی می گویند دیگر محله وجود ندارد و محلات در شهر و کلان شهر هضم و نابود شده است. اتفاقا باید گفت محلات هنوز هستند به شرطی که ما یک مسجد را محله بدانیم. ممکن است که یک بنای تاریخی یا مجتمعی محله باشد. کارکردهای محله مهمتر از تعیین حدود و ثغور محلات است که باید به آن توجه ویژه شود.

ابراهیمی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا تفکر عدم توجه به محلات گسترش یافته است گفت: شاید بخشی از این موضوع به دلیل مدل های برنامه ریزی توسعه است. سال های زیادی مدل های برنامه ریزی توسعه به این شکل بود که  اندیشمندان باید برای توسعه مدل بدهند و دولت ها آن را اجرا کنند. این نوع از برنامه ریزی کلان بود و ویژگی های بومی و بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محلات، شهرها و روستاها در نظر گرفته نمی شد.

بعد از سال ها، متصدیان متوجه این شدند که توسعه بدون مشارکت مردم ثمری ندارد. در حال حاضر قرارداد شده است که ۱۷۰ محله در سطح مشهد داریم اما آیا واقعا به این شکل است؟ خیر. اجتماعات محلی خیلی بیشتر از تعداد محلات است. احیاء رسانه های محلی نه در مشهد بلکه در جهان در حال شکل گیری است. رادیوهای محلی یک نفره مخاطب زیادی دارد. وقتی رسانه در کنار قدرت و ثروت قرار می گیرد علاقمند نیست چالش های زیست محیطی را منعکس کند با اینکه مردم چالش های زیست محیطی دارند.

ابراهیمی ادامه داد: رسانه ی محلی مستقل است که چالش های زیست محیطی را می گوید بنابراین مخاطب خود را دارد. ما در محله یک سابقه فرهنگی اسلامی غنی داریم که اگر آن احیاء شود و به تاریخ، هویت و سرمایه ی انسانی و فرهنگی توجه شود اتفاقات خیلی خوبی صورت می گیرد.

وی در پایان افزود رسانه های محلی هیچگاه با بحران سوژه همراه نخواهند بود. ما در حال حرکت به سمت قوم نگاری، مردم نگاری و روایت مسئله های خرد هستیم. شاید خیلی از سوژه ها و چهره هایی که در رسانه های محلی مطرح می شوند هیچگاه فرصت دیده شدن در رسانه های کلان را نداشته باشند اما این دیده شدن در رسانه ی محلی باعث می شود مخاطب بیشتری سراغ رسانه های محلی بروند.رسانه های محلی می توانند انسجام های محلی را تقویت کنند. با رسانه، ارتباطات و سرمایه های اجتماعی گسترش می یابد. هر محله داستان و یک روایت خاص خود را دارد و با رسانه است که این هویت حفظ و به نسل بعد انتقال پیدا می کند. اگر این موضوع نباشد هویت محله رو به نابودی می رود. امروز اگر جایی باشد که ضرورت استفاده از رسانه را نداشته باشد آن جا فهمی از کار فرهنگی و اجتماعی ندارد.

دیدگاه ها غیرفعال است