محمد دلاوری

محمد دلاوری


دلاوری: رسانه محلی در حال بلعیدن رسانه ملی است

محمد دلاوری درباره رسانه های محلی اینطور نظر دادند: “من معتقدم، رسانه های ملی باید نگران این باشند که رسانه های محلی در حال بلعیدن آن ها هستند. عصر رسانه های ملی اتفاقا رو به اتمام است. رسانه های کل نگر و کلی گو، همان رسانه هایی که موضوعات خیلی عظیمی رو واکاوی و مطرح می کنند، از قضا باید به شدت از رسانه های محلی بترسند. حتما دیده اید که رسانه های اجتماعی چقدر تمایل به رسانه های محلی دارند. یعنی رسانه به این فهم رسیده است که مسائل بزرگ و غیر قابل خرد شدن، از قضا طرح، واکاوی و پیگیری پیچیده تری دارند. اینکه فردی به وسیله یک دوربین در خیابان حرکت می کند و گزارش می گیرد و از تمام رسانه های ملی بیشتر دیده می شود، زنگ خطری برای رسانه های ملی می تواند باشد. فقط در ایران رسانه محلی خود را باور ندارد. وگرنه رسانه محلی حتما آینده عالی خواهد داشت.”

 

محمد دلاوری در ادامه افزود: “مدیریت مناطق محلی خیلی موثر است. شما باید بتوانید کاری کنید که جامعه محلی و مدیر محلی نسبت به رسانه محلی حس خوبی داشته باشد و احساس کند که نباید آن را در نطفه خقه کند. رسانه محلی باید از این بی انگیزگی خارج شود و برای خودش برنامه داشته باشد تا محله خودش او را باور کند. بسیاری از اوقات، محله رسانه محلی را باور ندارد و فکر می کند بود و نبود آن تفاوت چندانی ندارد. خوب است مثالی بزنم. یک کانال تلگرامی در یک شهر سیاست های شهری را تحت تاثیر قرار می دهد. خیلی بیشتر از یک رسانه خیلی خیلی بزرگ. خیلی بیشتر از یک روزنامه. زیرا، اصولا نه تعهدات آن روزنامه را دارد نه گرفتاری های آن روزنامه گریبان گیرش می شود ، نه با مقامات ربط و ضبطی دارد. بلکه صرفا یک نفر است که در حال تولید محتواست.

ایشان سخنان خود را اینطور خاتمه دادند: “من باورم این است ک تولید محتوا و تولید کننده محتوا شبیه یک فرآیند هستند. همه کسانی که قرار است تولید محتوا کنند، حکم خط تولید را دارند. ولی ماده اولیه برای تولید ندارند. زیرا، تجربه زیسته ندارند و به چند نکته کامل بی توجه اند. اساسا فردی قرار است دست به تولید محتوا بزند که حرفی برای گفتن ندارد. به این علت که برای تولید محتوا فرآیندی تعریف نکرده است.”

دیدگاه ها غیرفعال است