استاد راموز

استاد راموز


دکتر راموز: الزامات رسانه های محلی چیست؟

دکتر ادریس راموز، از اساتید رویداد رج، با مدرک دکترای جامعه شناسی فرهنگی، درنخستین کارگاه رویداد از مهم بودن رسانه های محلی و الزامات این رسانه ها گفتند: مهمترین نیاز های مخاطبان قصه است. ما نیاز به قصه داریم و رسانه های محلی می توانند برای ما قصه بگویند. روایت سازی کرده و آنها را منتقل کنند.

این کارشناس رسانه، هدف رسانه های محلی را رفع چالش محلات دانست و گفت: رسانه های محلی می توانند چالش ها را رفع کنند؛ زیرا شناخت کافی از چالش مورد نظر را دارند.

به گزارش ستاد خبری رویداد رج، ادریس راموس در اولین کارگاه آموزشی رج با اشاره به اینکه بلاگر مبحث تنزل یافته از رسانه است، اظهار کرد: هدف تربیت بلاگر نیست، بلکه قصد داریم روایت سازی اصولی را آموزش ببنیم. وقتی از داشتن رویا صحبت می کنیم، یعنی به تاریخ و قدمت جامعه خود باید بازگردیم. آینده سازی تا جایی ادامه می یابد که بتوان آن را معناسازی کرد. یکی از دلایلی که جامعه امریکا، تا این حد به آینده سازی رو آورده است، نداشتن تاریخ و پشتوانه تاریخی است. نداشتن این پشتوانه، جامعه امریکا را به ترسیم داستان کلی بر مبنای آینده سازی کرده است.

ایشان با اشاره به اینکه جامعه جهانی در حال حاضر، دچار بحران معنایی شده است، افزودند: آینده از آن کشور ها و فرهنگا هایی است که دارای تاریخ هستند و معنا سازی خود را با این پشتوانه ترسیم می کنند. رویا سازی و روایت سازی صحیح، بدون تکیه به تاریخ و فرهنگ امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به ۳ نقش نهادی، نمادین و فراگیر بودن رسانه ها، اضافه کرد: رسانه به صورت کلی ۳ تعریف دارد. رسانه مانند یک نهاد فرهنگی و اجتماعی کارکرد تولید را داشته و قوانین لازم خود را دارد. نقش نمادین رسانه به این معناست که رسانه ابزار و مجرای انتقال داده و اطلاعات است. آخرین و اصلی ترین تعریف رسانه اشاره به فضا و چارچوبی دارد که فرهنگ، اقتصاد، سیاست، سبک زندگی و … در آن جریان پیدا کرده است.

راموز در خصوص تقسیم بندی رسانه ها در عصر مدرن بیان کرد: از قرن شانزدهم تا پایان قرن هجدهم، رسانه ها تجربه زندگی مدرن در قالب نخستین فناوری رسانه با ماشین چاپ را داشتند.
به گفته وی، برخی از اندیشمندان رسانه معتقدند، تغییر در رسانه عامل تغییر در جامعه است، بنابراین ظهور تمدن ها به خلق رسانه های جدید انجامید.
این کارشناس رسانه افزود: در قرن پانزدهم بیشترین توجه به سنت شفاهی بود، این سنت شفاهی سبب تمرکزگرایی شده بود که نیاز مهم رسانه های محلی است. رابطه بین رسانه و اجتماع، رابطه دیالوگی و دو طرفه است. همانطور که تغییرات اجتماعی باعث تغییر در رسانه می شود، تغییر رسانه نیز موجب تغییرات اجتماعی می شود.

راموز بیان کرد: دوره های قبیله ای، قبیله زدایی، قبیله ای شدن مجدد و محلی شدن از ویژگی های رسانه در عصر مدرن در قرن پانزدهم است که در عصر قبیله ای شدن مجدد به دهکده جهانی معروف بوده، این دوره با عنوان عصر الکترونیک نیز شهرت دارد. ما در عصر حاضر، از یک رویداد تمرکز گرا، به سمت تمرکز زدایی و سپس منطقه گرایی رفته ایم.

دکتر راموز در مورد اهمیت شرق کشور و چرایی آغاز رویداد رسانه محلی در مشهد اینطور گفتند: معمولاً تغییر و تحول در شرق کشور کلید می خورد و در مرکز به تکامل می رسد. این یک سنت تاریخی است. اگر می خواهید کل ایران را بشناسید، شناختن خراسان برای این شناخت کافی است. تحولات رسانه ای نیز، باید از شرق کشور استارت بخورد.

وی با طرح این سوال که چرا رسانه های محلی اهمیت دارد؟، تصریح کرد: از نگاه لیبرالیسم در پاسخ به این سوال موضوعاتی همچون اهمیت تاریخ و جغرافیا، نظم جدید، نفی زمان به مثابه تاریخ و نفی مکان به مثابه جغرافیا و اهمیت یافتن جامعه محلی دلیل اهمیت رسانه های محلی است.
این کارشناس رسانه یکی از دلایل اهمیت رسانه های محلی از بین بردن زمان و مکان در رسانه دانست و اضافه کرد: تمرکز گرایی به معنای نفی زمان و مکان است، امروزه با نظم جدیدی رو به رو هستیم، به عنوان مثال، گام دوم انقلاب یا برجام از جمله این نظم جدید است. کارکرد رسانه در این نظم جدید، این است که اکتفا به یک رسانه از بین می رود و تکثر رسانه ها اهمیت می یابد.

ایشان این نظم جدید و موج اعتراضات شدید و متفاوت در کشور های مختلف را به دلیل نیاز مردم جهان به هویت دانستند و افزودند: در حال حاضر با اهمیت یافتن محلی گرایی، ما شاهد افزایش نژاد پرستی و ملی گرایی هستیم. هر فرد برای شهر، شهرستان و حتی روستای خود، هویت مستقلی قائل است. برای مثال، دورانی که تهران در کشور به عنوان متن به شمار می رفت و بقیه ایران، حاشیه بودند، گذشته است. نظم جدید این مسئله را نمیپذیرد! حاکمیت نیز باید به هر استان به چشم یک حوزه فرهنگی نگاه کند و رسانه های کوچک هر استان را ببیند.

وی با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه نقش رسانه های جدید در این نظم جدید چیست؟، یادآور شد: با توجه به ایجاد نظم جدید به رسانه های محلی و جدید نیاز است، اینجاست که نقش رسانه های جدید و محلی بیشتر معنا پیدا می کند. لازمه سوژه یابی در رسانه به اطلاع از تحولات جهان نیاز است.
وی گفت: رسانه های محلی باید بتوانند روایت کنند و اهمیت روایت از سوژه ها را بدانند. در کل تعریف رسانه محلی این است، که سوژه ای برای روایت سازی وجود دارد که در بعد کوچکی از جامعه اتفاق می افتد ولی برای تمام جامعه قابل درک است.

راموز با اشاره به اینکه برای توسعه نیازمند شناخت از گذشته هستیم، ادامه داد: خبرنگار رسانه محلی باید درباره تکثر قصه ها و داستان ها اطلاعات گسترده داشته باشد تا بتواند به خوبی سوژه مورد نظر خود را روایت کند. زیرا در لایه محلی، شهر از کشور مهمتر است. برای مثال، دبی از امارات مهمتر است و لندن از انگلستان.
وی اضافه کرد: ویژگی هایی مانند پایین به بالا، بوم محور، شرع و منکر، گفت و گو محور، ایجاد انسجام در روایت، سوژه یابی، همدلی و اهمیت یافتن قصه و روایت در رسانه های محلی از جمله ویژگی های رسانه محلی است.
این کارشناس رسانه هدف رسانه های محلی را رفع چالش محلات دانست و گفت: رسانه های محلی می توانند چالش ها را رفع کنند زیرا شناخت کافی از چالش مورد نظر را دارند.
وی با اشاره بر لزوم افزایش هوش فرهنگی رسانه های محلی، به اهمیت یادگیری روایت خوب و چگونگی استفاده مناسب از پلتفورم های شبکه های مجازی برای انتشار داستان سوژه خود تاکید کرد.

دیدگاه ها غیرفعال است