جمال یزدانی

جمال یزدانی


چگونه یک روایت نگاری در رسانه محلی متفاوت می شود؟

جمال یزدانی، کارشناس رسانه گفت: روایت نگاری در رسانه محلی براساس هر کدام از جزئیات ظرفیت های محله متفاوت می شود.

به گزارش ستاد خبری رویداد رج، جمال یزدانی در کارگاه آموزشی با عنوان “راهبرد محلی” با اشاره به اینکه ملاحظات روایت نگاری محلی، گفت: در حوزه نظامی حرکتی به نام دشتبان وجود دارد که سرباز یا فرمانده همه چیز اول چک شود بعد نقشه مورد نظر اجرا شود، در روایت نگاری محلی نیز اولین حرکت، دشتبان است زیرا خبرنگار محدوده روایت نگاری را مشخص و بعد حرکت را شروع می کند.
وی افزود: حرکت دشتبان صرفا برای افراد پیاده نیست، بلکه از زاویه دید خودرو، موتور و دوچرخه نیز باید مد نظر باشد، بنابراین، یک روایت خوب در محله کاملا براساس خوب دیدن، شنیدن و … از یک محله است.
این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه توجه به هر آنچه بی اهمیت جلوه می کند در حرکت دشتبان مهم است و رسانه محلی نیز می تواند از این مولفه برای روایت نگاری مناسب خود استفاده کند، به لزوم توجه به منابع اطلاعاتی محله نیز باید مد نظر رسانه محلی تاکید کرد.
یزدانی یادآور شد: کنار گذاشتن نگاه های تک بعدی، تمرین های سه بعدی و ضرب آنها در هم و توجه به نظریه های محله و انقلاب اسلامی باید در روایت نگاری رسانه محلی مورد توجه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: توجه به نظریات محلی می تواند به رسانه در شرایط مختلف کمک کند.
به گفته این کارشناس رسانه، ۳ مولفه آحاد مردم (اطلاع و انگیزه بخشی)، حاکمیت (سیاست گذاری) و گروه ها (تسهیل گری) ابعاد کار رسانه محلی است.
یزدانی با اشاره به اهمیت جزئیات ظرفیت های هر محله، اضافه کرد: روایت نگاری در رسانه محلی براساس هر کدام از جزئیات ظرفیت های محله متفاوت می شود.
وی هر کدام از ظرفیت های محلات را هویت و فرهنگ این محلات دانست و متذکر شد: هر کدام از این ظرفیت ها به رسانه محلی این امکان را می دهد تا روایت نگاری خاصی داشته باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است