موسوی صمدی

موسوی صمدی


رسانه قدرتمند و تصمیم ساز، تعاملی است.

کارشناس رسانه گفت: رسانه قدرتمند و تصمیم ساز است اما تعاملی است، یعنی هم تاثیرگذار است هم تاثیر می پذیرد.

به گزارش ستاد خبری رویداد رج، سید احمد موسوی صمدی در دومین کارگاه آموزشی رج با عنوان “جریان سازی در رسانه های اجتماعی” با نام بردن انواع رسانه، اظهار کرد: برخی رسانه ها طول زیادی دارند، بعضی رسانه ها تاثیرگذاری بالایی دارند زیرا به جای طول، عمق دارند.
وی با تاکید بر اینکه رسانه مخاطب را برای رفتار و همگرایی آماده می کند، افزود: وقتی موضوعاتی قابلیت فراگیری دارد می تواند به نوعی جریان سازی باشد.
این کارشناس رسانه با بیان اینکه محتوای خوب در هر پلتفورمی جای خود را باز می کند، یادآور شد: رسانه درگیر محتوا نمی شود، درگیر فرم می شود.
وی گفت: تمام بحران ما در فضای ما این است که اصحاب رسانه مسئله ندارند.
موسوی صمدی درخصوص قدرت رسانه بیان کرد: انحصار و مرجعیت رسانه مولفه مهم قدرت آن است.
این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه رسانه ها با شعارهایشان در ذهن می مانند، یادآور شد: قدرت رسانه یک تفکر جمعی ایجاد کرده و روی تفکر مخاطب تغییر ایجاد می کند، همچنین، ذات رسانه کنترل و فریب است.
وی تصریح کرد: بعد از کنترل کردن، رسانه مواردی مانند امید، پیشرفت، ترس و نفرت مخاطب را نیز کنترل کرده، موجب ارتقاء یا سرکوب شدن آنها می شود، اما در نهایت تفکر و عمل مخاطب را ارتقا می دهد.
موسوی صمدی اضافه کرد: رسانه قدرتمند و تصمیم ساز است اما تعاملی است، یعنی هم تاثیرگذار است هم تاثیر می پذیرد.
وی با اشاره به اینکه دیجی کالا اطلاعات را به مخاطب خود در قالب یک تجارت می فروشد، اضافه کرد: نیاز مخاطب را رفع می کند، اما با ایجاد نیاز کاذب، کالای خود را به مشتری می فروشد.
این کارشناس رسانه تاکید کرد: نخبگان حاکمیتی و حکومت، سازماندهی اجتماعی و حوزه شخصی و افراد ۳ مولفه سازمان رسانه ای از دو منظر سیاست و اجتماع است که درخواست ها، مطالبات و توقعات مردم از حاکمان از طریق فرامین حکومتی و قوانین انجام می شود.
موسوی صمدی با اشاره به اینکه رسانه محلی رسانه ای است که اخبار و اطلاعات محلی و مرتبط باید تولید کرده و باید محتوا را از هم جدا کند، یادآور شد: رسانه مرجع اختصاصی مردم و حاکمیت است.
وی گفت: نظریه دستورکار سازی شامل واقعیتی که اتفاق می افتد، تغییراتی می دهد و به درک مخاطب منجر می شود که مردم واقعیت را نمی بینند، بلکه درک و باور خود را می بینند.
وی افزود: ایجاد چارچوب و اولویت دهی ساختار دستور کارسازی است، علاوه بر این، رسانه نمی تواند به مردم بگوید چگونه فکر کند ولی می تواند بگوید به چه چیز فکر کند و برای انها دستورکارسازی کند.
موسوی صمدی تصریح کرد: تعییر در نظام هنجاری و رفتاری هدف جریان سازی رسانه است.

دیدگاه ها غیرفعال است