موسوی-صمدی-مصاحبه

موسوی-صمدی-مصاحبه


موسوی صمدی: این رویداد، سکو پرش و نقطه آغازین خوبی برای شروع یک حرکت بزرگ است.

در مصاحبه با سومین استاد رویداد، سید احمد موسوی صمدی، در مورد لزوم رویداد هایی مثل رج و تغییرات رسانه ای حال حاضر، گفتگویی صورت گرفت. این کارشناس رسانه، در مورد کمرنگ شدن رسانه های سراسری و آینده رسانه های کوچک و محلی اینطور گفت: من و شما، خیلی جدی باید به این مسئله توجه داشته باشیم که از حالا به بعد، در دنیای رسانه‌ای، مخصوصاً در ایران، با شکافی بزرگ رو به رو هستیم. مرحله اول آن، این است که رسانه های سراسری، در لایه هایی، مرجعیت خود را از دست داده اند و دیگر توجهی روی آنها نیست و به تعبیری ضعیف شده اند.

وی در ادامه، در مورد نقش رسانه های محلی در این لایه ها اینطور گفت: در لایه بعدی، رشد رسانه های محلی و قدرت گرفتن این میکرو رسانه ها، عاملی پیش برنده است. هم در حوزه توسعه و هم در حوزه اطلاع رسانی و خبر؛ به همین دلیل، این جنس رویداد ها، مثل رج، مهم هستند برای ما؛ چراکه به ما کمک میکنند تا بدانیم نسل بعدی از رسانه ها که قرار است در ایران متولد شود و به کار گرفته شود، چیستند. ضمن اینکه باید چه کنیم تا این رسانه ها بهتر شوند، توانمند تر باشند و با قدرت بیشتری پیش بروند.

کارشناس رسانه رویداد رج، در مورد عدم تکیه بر سیستم های حاکمیتی در پیشرفت رسانه های محلی نیز گفت: من خیلی شفاف بگم، هیچ تکیه و توقعی نباید برای توسعه رسانه های محلی، از سیستم های حاکمیت داشت! به صورت دقیق تر؛ این توجه ویژه و این مدل که پولی داده شود برای حمایت، با روح رسانه محلی در تعارض است.
رسانه محلی به طور کلی باید سه ویژگی داشته باشد: اول اینکه خود گردان باشد، یعنی بتواند پول خود را از جریان های خودش تامین کند. دوم اینکه بتواند مسئله سازی و حل مسئله کند. و آخرین ویژگی که به نظرم مهمترین ویژگی رسانه محلی است؛ این است که بتواند انسجام های محلی و بومی ایجاد کند، یعنی بتواند مخاطبان را هم‌نوا و هم‌گرا کند. یا به عبارتی هم فرکانس کند. اگر این اتفاق در حوزه رسانه های اجتماعی بیوفتد، شما دیگر نیازی به سیستم حاکمیتی و بالادستی ندارید. چون رسانه می تواند خودش، خودش را اداره کند. اصطلاحا این رسانه ها، رسانه های کم بودجه ای هستند؛ به همین دلیل تامین آنها خیلی کار دشواری نیست.

استاد احمد موسوی صمدی، در مورد نقش رویداد هایی مثل رج، در تربیت و تقویت رسانه های محلی گفت: باید قبول کنیم که رویداد رج و امثال رج و این جنس رویدادها و ایونت هایی که ما با آنها سر و کار داریم، سکوهای پرش هستند. یعنی قرار نیس این رویداد ها بازی را عوض کنند، این توقع یک مقدار نابجا است. اما این ها می توانند سکو های پرش و نقطه های آغازین خوبی باشند برای شروع یک حرکت بزرگ. به همین دلیل مهم هستند. یعنی اگر بدانیم که گام های اول ما، به طور دقیق، بزرگ، هوشمندانه و خلاقانه برداشته می شوند، حتما اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

دیدگاه ها غیرفعال است