موسوی فرد: اگر رسالت رسانه های محلی حل مسئله باشد، می توانند مشکلات محله را حل کنند.

موسوی فرد ابتدای صحبت های خود درباره رسانه های کوچک و محلی را این گونه آغاز کرد: ” تحولات و فناوری و نوع رسانه های جدید یک فرصت را ایجاد کرده که قبلا در اختیار جوامع محلی و افراد نبود. در گذشته ما با پدیده ای به نام برودکست مواجه بودیم. برودکست یعنی فرستنده و یک جمع زیادی ببیننده یا شنونده. رسانه های محلی ما در آن زمان خیلی محلی از اعراب نداشتند. البته ما رسانه های سنتی خوبی در گذشته داشته ایم. اما این رسانه ها امروزه هنوز از جایگاه خاص خود برخوردارند. با رشد بسیار سریعی که رسانه های عمومی تر و شبکه های اجتماعی مواجه شدند، طبیعتا رسانه های محلی آنقدر نتوانستند عرض اندام کنند. ما نیازمند رسانه های جدیدی هستیم که بتوانند از دام تمرکز گرایی، تعمیم مسائل از پایتخت به شهر های بزرگ یا حتی شهر های دیگر، تعمیم مسائل کل شهر به یک محله و امثالهم فرار کنند. نکته بعدی این است که ما نیازمند کمک مردم در حل مسائل کشوری هستیم. اگر بخواهیم مسائل کشور را حل کنیم، همه این کار را دولت نمی تواند انجام دهد. تمام کار را شهرداری هم نمی تواند انجام دهد و طبیعتا نیازمند حضور مردم هستیم. بخشی مهمی از کاری که مردم می توانند در مشارکت داشته باشند، استفاده از رسانه های بومی محلی است. اگر رسانه های محلی رسالت خود را حل مسئله بگذارند، می توانند مشکلات محله را حل کنند. مسائل هویتی انتقادی و … باید در رسانه محلی تجمیع شود. چه بسا در برخی زمان ها رسانه محلی خود می تواند به صورت مجزا هویت سازی انجام دهد.”

وی در ادامه افزود: “باید بینیم چرا رسانه های محلی به متولی نیاز دارند. اگر هدف ما رشد، توسعه و تقویت حرفه ای این رسانه هاست، ما می توانیم در خیلی موضوعات به کمک آن ها بشتابیم. از شهرداری گرفته تا خود رسانه های بزرگتر شهر مثل روزنامه شهر یا صدا و سیما شهر. به شرطی که مسئله آن ها این باشد. طبیعتا در رقابت روزنامه و رسانه های خوب، این دیالوگ ممکن است برقرار نشود. برای مثال، پایگاه های بسیج، شبکه شهرداری، شبکه فعالان فرهنگی شهر، در قالب سازمان تبلیغات و‌حوزه هنری می توانند توسعه رسانه های محلی را انجام دهند. البته هدف تمامی این قسمت هایی که ذکر شد، باید توسعه رسانه باشد تا صاحب شدن آن ها.”
ایشان سپس ادامه دادند: ”  وقتی ما درباره رسانه محلی صحبت می کنیم، از یک شخص سخن می گوییم. هر فردی که پشت این رسانه باشد، باید  آموزش ببیند و اساسا بداند رسانه چیست، به چه مسائلی می توان در رسانه پرداخت شکل حرفه ای پرداخت، چطور می توان امید ایجاد کرد و نا امیدی را از بین برد، چطور هویت سازی کرد و … . مطمئنا در پشت رسانه محلی انسان حرفه ای وجود ندارد. می توان اینگونه افراد را شناسایی کرد و آموزش داد . ما در حوزه انسان رسانه ها هم در حال انجام این کار هستیم. و می توانیم ابزار های مختلفی را در اختیار این افراد قرار دهیم. با این کار آن ها هویت می گیرند و ممکن است بعد ها، شبکه ای بینشان ایجاد شود تا بتوانند در قالب پدیده های عمومی شهر با یکدیگر هم افزایی نیز داشته باشند.”
در پایان خبرنگار با این سوال مصاحبه خود را به اتمام رساند: ” لطفا خود را معرفی کنید.”
ایشان نیز خود را این چنین معرفی کردند: ” من سید حسن موسوی فرد هستم. چند سالی جز تیم برنامه ثریا بودم و کار هایی مثل تولید مستند و گزارش بر عهده بنده بود. بعد از آن هم، در حوزه حل مسئله خصوصا مسائل اقتصادی فعال بودم.”

دیدگاه ها غیرفعال است