موسوی مهر: همه ما باید برای انجام هر کاری، رویا داشته باشیم

جناب موسوی مهر، مدیر عامل موسسه فرهنگی شهر آرا، به سخنرانی در مراسم آغازین رویداد ” رج ” دعوت شد و صحبت هایی در ارتباط با رسانه محلی مطرح کرد.

ایشان ابتدای سخنان خود را اینگونه آغاز کردند: ” آن چیزی که باعث شده است من به عنوان مدیر عامل شهر آرا وارد عرصه بشوم، داشتن رویا بوده است. همان چیزی که شما را به اینجا کشانده است. من برای مجموعه خود رویا داشتم و باعث شد وارد این طراحی بشوم. همه ما باید برای انجام کاری، رویایی برای خودمان متصور باشیم.”

وی در ادامه صحبت های خود با مخاطب قرار دادن شرکت کنندگان رویداد اذعان کردند: ” شما شرکت کنندگان هم باید برای شهر خود، رویایی در نظر داشته باشید. داشتن رویا از این جهت مهم است که می تواند پیشران باشد. بزرگترین آسیبی که یک تمدن می بیند، نداشتن رویاست. من خواهشم این است که برای رویاهای خود چارچوب و شاخصه در نظر بگیرید. شما باید برای تمدنتان، شهرتان، کشورتان و محله تان رویا تصور کنید. شما باید از صحبت های اساتید بیشترین استفاده را داشته باشید و مطالبه گرانه در رویداد حاضر شوید. امیدواریم این رویداد آغازی خوب و مناسب برای شما باشد. آن چیزی که در رسانه مهم است شما دارندگان رسانه هستید. شما نقش آفرین ترین و یکی از کنش گران در آینده دور مشهد هستید.”

جناب موسوی مهر، هدف از دعوت مهمانان در این رویداد را قسمت مهمی از پازل طراحی شده شرح دادند و حضور شرکت کنندگان در رویداد را در راستای رفع یکی از مشکلات محله به وسیله رسانه دانستند.

ایشان در پایان صحبت های خود از مهمانان خواستند رویا های خود را جدی بگیرند تا مشهد و ایران از رسیدن دارندگان رسانه به رویاهایشان، بهره مند گردند.

دیدگاه ها غیرفعال است