موگویی: رسانه های محلی، نیازی به حمایت های این چنینی ندارند

جواد موگویی سخنان خود را اینطور آغاز کردند: ” اینکه می‌گویند به رسانه های محلی توجه نمی شود، به نظرم علتش می تواند کیفیت پایین رسانه های محلی باشد. وقتی کیفیت این رسانه بالا باشد و تولیدات خاص انجام دهد، چرا رسانه متمرکز پایتختی به آن توجهی نکند. نکته بعدی که وجود دارد این است که اعتراضات اخیر مانند نمونه های دیگر، متمرکز فقط در شهر تهران نیست مثل سال ۸۸. در استان های مختلف و شهر های مختلف جنگ رسانه ای خانه به خانه شده است و رسانه های‌محلی به نظرم تنها موردی هستند ک می توانند موثر باشند که نیستند.

ایشان در ادامه افزود: ” رسانه های محلی که انتخاب می کنند در صحنه باشند، نباید بترسند و عقب بکشند. بلکه باید مبارزه کنند. مبارزات پستی و بلندی دارد. هیچکس جز رسانه محلی نمی تواند خود را تقویت کند‌. اگر در این سمینار و همایش امکاناتی به آن ها داده شود، ولی خود انسان رسانه قدمی بر ندارد، اتفاقی نخواهد افتاد. من قبول ندارم که رسانه محلی نیاز به حمایت های این چنینی دارد. اینکه سالی یک بار دور هم جمع شوند، نظر بدهند خوب است، ولی اینکه شما انتظار داشته باشی با این مراسمات آن ها را به حرکت واداری، ممکن است تاثیر زیادی روی رسانه محلی نگذارد. او خواه حرکت می کند، خواه حرکت نمی کند‌. همه چیز به رسانه محلی بستگی دارد. اگر تصمیم به حرکت دارد، این جلسات برای او کارساز است. ولی اگر تصمیم به حرکت نداشته باشد، این فعالیت ها باعث شتاب در آن ها نخواهد شد. محتوا، فرم و انگیزه دست خود رسانه محلی است. شما نمی توانید به زور این مفاهیم را به آن ها تزریق کنید. اینکه شما انتظار داشته باشید با برگزاری کارگاه ها، رسانه های محلی شما را در بحران یاری می کنند، اینطور نیست.”

دیدگاه ها غیرفعال است