جواد موگویی

جواد موگویی


موگویی: هوش و زکاوت رسانه محلی در بحران، رسانه را تصمیم ساز می کند.

پژوهشگر مطرح رسانه گفت: رسانه محلی باید هوش و زکاوت کافی داشته باشد تا در بحران درست تصمیم بگیرد.

به گزارش ستاد خبری رویداد رج، جواد موگویی در کارگاه آموزشی با عنوان “خبرنگاری در بحران” گفت: من در گذشته مستندساز و نویسنده بودم و این موضوع به من کمک کرد تا در اینستاگرام حوادثی که در داخل و خارج از کشور در سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۰ را بنویسم.
وی با اشاره به اینکه خط و خطوط سیاسی را می دانم، اضافه کرد: چون استقلال مالی دارم و به جایی وصل نیستم می توانم هر چه می خواهم بنویسم.
این پژوهشگر با بیان اینکه در حوزه پوشش و روایت بحران سرعت از کیفیت مهم تر است، یادآور شد: اینکه اولین روایتگر از بحران باشید نسبت به اینکه کیفیت روایت شما از بحران بهتر باشد اهمیت بیشتری دارد.
موگویی با تاکید بر اینکه اطلاعات اولیه از منابع رسمی همچون شورای تامین و بحران هر استان باید دریافت شود، اضافه کرد: رسانه محلی در حوزه بحران باید کار خود را انجام دهند و شرایط نباید اجازه دهد که کار رسانه عقب بماند.
وی گفت: خبرنگار برای پوشش اخبار بحران باید با حداقل ترین و ضروری ترین لوازم خبری به کمک برود.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه تعداد دقیق کشته ها در اخبار بحران با اختلاف ۱۰ تا ۲۰ درصد بسیار مهم است، یادآور شد: رسانه محلی از اینکه در بحران مورد هجمه قرار بگیرد نباید بترسد، زیرا اگر آنچه که دیده و گزارش داده واقعیت داشته باشد مسیر درست را پیش رفته است و نباید ترسی داشته باشد.
موگویی با بیان اینکه رسانه محلی ممکن است در بحران اقلیمی با خبری که تولید می کند تصمیم ساز باشد، تصریح کرد: رسانه محلی باید موثر باشد، باید بداند کجا چه خبری از بحران را منتشر کند، در راستای موثر بودن نباید انتقال دهنده خبر خام به رسانه های معاند باشد، وقتی بخشی از عکسی از بحران سانسور شود معلوم است، بنابراین، رسانه محلی برای اینکه خبر یا عکس خام به رسانه معاند ندهد باید کامل آن را نشر دهد.
وی گفت: رسانه محلی باید هوش و زکاوت کافی داشته باشد تا در بحران درست تصمیم بگیرد، برای اینکه عکس یا خبر از بحران مورد سوء استفاده قرار نگیرد این تصمیم گیری و هوش رسانه بسیار مهم می شود.
این پژوهشگر ادامه داد: رسانه محلی نباید در بحران اقلیمی بزرگنمایی کند، باید از تجربه استفاده کند، اسیر شایعات نشود.

دیدگاه ها غیرفعال است